Bodhgaya
Sravasti
Kushinagar
Lumbini
Patna
Varanasi
Rajgir
Aurangabad
Sankasya
Vaishali
Kanpur
Lucknow
Bhopal